Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН mironishop.com

  1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Мирони – Гри“ ЕООД, ЕИК 204083821, със седалище и адрес на управление: гр. София, България, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 82, ап. 61, собственик на сайта www.mironishop.com наричано по-долу за краткост  ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта за електронна търговия MIRONISHOP.COM, наричан по-долу „MIRONISHOP.COM”.

1.2 Посещението, разглеждането или използването на този сайт означава, че ползвателя/потребителя приема и се задължава да спазва настоящите общи условия. Моля, ако като ползвател НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт.

1.3 Дружеството си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие. Задължение на ползвателя/потребителя е да се запознае с общите условия преди да използва сайта.

  1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.2 Наименование на Доставчика: „Мирони – Гри“ ЕООД, ЕИК 204083821.

2.3. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 82, ап. 61

2.4. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 82, ап. 61

2.5. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 82, ап. 61, телефон 0886271621, e-mail: sales@mironishop.com

2.6. Вписване в публични регистри: ЕИК 204083821, Номер на администратор на личните данни: № …………………..

2.7 Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

  1. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

3.1   Сайтът дава възможност на ползвателите да разглеждат стоките предлагани в него, напълно свободно, без да е необходима регистрация.

3.2 Регистрация на профил е необходима при използване на определени функционалности от сайта – поръчка на стоки, създаване на списък с любими продукти и др. Регистрацията е абсолютно доброволна и безплатна.

3.3  Профил се регистрира след попълване на регистрационна форма, в която се посочват валидни данни, необходими за доставянето на поръчана стока и/или издаването на фактура. Изисква се полетата отбелязани със звездичка да бъдат задължително попълнени. В случай на промяна в данните, ползвателят се задължава своевременно да ги актуализира.

3.4  С попълване на данните и натискане на бутона “Регистрирай се”, ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят получава имейл за потвърждение.

3.5   За да използва регистрираният профил в сайта, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

3.6 Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта за електронна търговия MIRONISHOP.COM, съобразно посочената в него процедура.

3.7 При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

  1. ПОРЪЧКА В САЙТА

4.1 Ползвателите могат за правят електронни поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

4.2 За да направи поръчка с сайта, Ползвателят, който има регистрация следва да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

4.3 Поръчки могат да правят регистрирани ползватели, приели общите условия, както и потребители, които нямат регистрация в сайта. За целта е необходимо клиентът, който няма регистрация да попълни формуляра за поръчка.

4.4 В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на потвърждаване на поръчката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с потвърждаване на поръчката на стоките.

4.5 Ползвателите извършват поръчка на стоките на сайта по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по поръчката.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

4.6 Дружеството има право да не изпълни част или цялата поръчка по свое усмотрение, поради изчерпване на складовата наличност на продуктите или промяна на цената. Дружеството се задължава да уведоми за това клиента чрез имейл или по телефона.

4.7 Дружеството  си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 50% от общия им брой поръчани продукти.

4.8 С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчай”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  1. СТОКИ

5.1 Стоките изложени на сайта са нови и втора употреба и са единични бройки. В профила на всяка стока са описани нейните характеристики: цена, състояние, цвят, материя и информация за доставка и рекламации. Марката на стоките е оповестена в сайта, като Дружеството НЕ гарантира оригиналността на продуктите.

5.2 Клиентите могат да закупят всички стоки предлагани в сайта чрез електронна поръчка. В случай на допусната техническа грешка в сайта (относно цена, наличност на продукт и др.) Дружеството си запазва правото да откаже дадена поръчка, като за това не дължи обезщетение от какъвто и да е характер.

5.3 Електронната поръчка на стока през сайта има силата на сключен договор от разстояние за покупко-продажба. Договорът се счита за сключен след кликане на бутона „Завърши поръчката“ и получаване на имейл за потвърждение на поръчката. По силата на този договор Дружеството се задължава да достави и да прехвърли собствеността на клиента на определените от него стоки. Клиентът и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  1. ЦЕНИ

6.1 Всички обявени цени в сайта са в български лева с включен ДДС.

6.2 Цената на всички стоки е обявена в профила на съответния продукт. От момента на поръчване до момента на плащане цените не подлежат на промяна.

6.3 В цената на стоките не е включена цена за доставка, която е посочена отделно.

6.4 Клиентът заплаща на Дружеството крайната цена на стоките обявена в интернет магазина и цената на доставка. Общата дължима сума ще бъде обявена преди натискането на бутон „Завърши поръчката“.

6.5 Дружеството си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява ползвателите за това.

  1. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1 Всички плащания за поръчани през сайта стоки се извършват в български лева.

7.2 Заплащането на закупена стока става по един от следните начини:

7.2.1 Плащане при доставка – пратката е с наложен платеж и се заплаща при получаване. Заплаща се цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка, на куриера при получаване на стоката. Клиентът подписва приемо-предавателен талон (удостоверяващ предаването на стоката), който служи за разписка. С подписването, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща цената на доставената стока.

7.2.2. Директно плащане през дебитна или кредитна карта.

7.2.2.1. При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане. Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност)

7.2.2.2. сайта за електронна търговия MIRONISHOP.COM приема плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY.

7.3 Приемат се само поръчки с доставка на територията на Република България.

7.4 Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

  1. НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

8.1 Доставки на стоки закупени от сайта се извършват само на територията на Република България.

8.2 Доставките се извършват с куриерска фирма Спиди или Еконт Експрес.

8.3 Поръчки направени до 15 ч. се обработват през същия работен ден. Поръчки направени след 15 ч. се обработват през следващия работен ден. Поръчки направени в почивни или празнични дни се обработват на следващия работен ден.

8.4 Сроковете за доставка са до 3 работни дни от приемане на поръчката.

8.5 Дружеството не носи отговорност за закъснение и неспазване на срока в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма.

8.6 Цената на доставката е 5 лв.

8.7 В случай, че поръчената стока не може да бъде доставена от Дружеството поради липса на наличност или друга обективна причина то то е длъжно да уведоми за това клиента и да възстанови заплатените от него суми.

8.8 Възстановяването на суми на клиентите се извършва по банков път по банкова сметка предоставена нарочно за целта от клиента.

 

8.9.Доставката на стока от Дружеството не включва “Опция преглед”.

8.10 Доставката се извършва на ръка срещу подпис. При предаване на стоката клиентът подписва придружаващите я документи. При невъзможност или затруднение за връчване лично на клиента, пратката може да бъде връчена на упълномощено лице, посочено от клиента. За упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката и е на посочения от клиента адрес.

8.11 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощеното от него лице. Евентуални повреди и/или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Дружеството.

8.12. При възникване на проблеми с доставката по вина на Дружеството, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Дружеството. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

8.13 При посочени неверни данни при заявяване на поръчката (грешен или непълен адрес за доставка, липса на телефон за контакт с клиента и др.) Дружеството не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8.14 При отказ за получаване на стоката, когато отказът се счита за неоснователен, клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8.15 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да върне доставената му стока и да поиска връщане на парите. При това положение разходите за доставка са за сметка на Дружеството.

8.16 Във всички случаи на рекламация се отчита спецификата, че мнозинството от стоките, продавани в сайта, са стоки втора употреба, носени или нови. Като в профила на всеки продаван артикул е описано неговото състояние, потвърдено със снимка. Съответно артикулите са единични бройки и нямат дублиращи се такива, с които да бъдат заменени.

 

 

  1. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

9.1 На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП клиентът има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането. За целта е необходимо клиентът да попълни и изпрати СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ съгласно приложение № 6 от ЗЗП.

9.2 Задължително условие е върната стока да е с добър търговски вид, с всички налични етикети, да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура, стокова разписка и документ за доставка.

9.3 За да бъде приета върната стока е необходимо клиентът да изпрати имейл на sales@mironishop.com, посочвайки номер на поръчка, номер на артикул, банкова сметка (IBAN) и титуляр на сметката и да я изпрати заедно с продуктите.

9.4 Дружеството няма задължение да удовлетворява рекламации, които не изпълняват някое от горепосочените изисквания. Дружеството няма задължение да заменя върната стока, тъй като продуктите които предлага са единични бройки.

9.5 Клиентът се задължава да изпрати продукта/ите на ДРУЖЕСТВОТО по куриер, като разходите по транспорта остават за негова сметка. В случай, че клиентът върне стоката без да заплати тези разходи, то те ще бъдат удържани от сумата, която клиентът е платил по договора и която Дружеството трябва да му възстанови.

9.6 Дружестовото се задължава да възстанови в пълен размер заплатената от потребителя сума за закупените стоки възможно най-скоро и не по-късно от 10 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения от разстояние договор. Сумата за доставка, платена при получаване на стоките, е за сметка на клиента и не се възстановява. Връщането на парите става единствено по банков път на посочена от клиента банкова сметка (IBAN).

  1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1 Цялото съдържание на сайта (снимки, текстове, търговска марка, лого или друга информация) са собственост на Дружеството. Копирането или свалянето на информация от сайта без писменото разрешение на Дружеството се наказва по предвидени от закона начини.